Di’ ghjà

Di’ ghjà…..ma tu lu senti ancòra
quidd’adòri di farina castagnina
chi si sintia una vorta
da u Mòlu a Bassa Marina…….
l’adòri dei zerri arrustiti
in d’ò bazzinu arrugghjnìtu,
subra dui pezzi di pètra appuntiti,
e u gattu masciu,all’allìccu,arraìulìtu!…

Di’ ghjà…..ma tu lu senti ancòra
quidd’adòri di tramuntana
chi s’arzagghja frisca e sana
e duràia più d’una settimana…..
l’adòri dò fainè e dò castagnacciu,
di carrubbi e di castagni sicchi,
dò riganìziu accattàtu da “Migliacciu”,
e d’ì vecchi che circàinu quattru cicchi!….

Di’ ghjà…..ma tu lu senti ancòra
quidd’adori di murta bona
subra i còrbuli,nera,
a novembri,e d’ì melacutogni arrubbàti a’ padrona…
l’adòri di fighidinda
e di pisciu ind’ e stradi
e di quiddi quattru bagasci di Piticchia
chi calàini da Dui Stradi….!

l’adòri chi gh’era una vorta
bonu o malu chi èra,
l’adòri chi nun sintimu più
nè di matina nè di sèra…!

Francesco “Ramon” Del Monaco