CulturaDialetto

Alcuni tratti morfologici e fonetici dell’isulanu

L’isulanu, è una parlata propriamente còrsa.
Corrispondenze con la parlata del Piali (agro di Bonifacio)
Apporti successivi (galluresi, liguri alla Moneta, campani, ponzesi ecc.)

articolo u, a, i (gall. lu, la, li)
prep.art. du, da, di (gall. di lu, di la, di li)
pron.avv. ghi (gall. ci, vi)
apocope (bancalà, barbé, bazzì, brasgé, milò)
KW : quistu, quissu, quiddu (gall. chistu…)
TR > i : pairinu, mairina (gall. padrinu)
STR > š : nosciu (gall. nòstru)
RN : carni, cornu (gall. carri, corru)
RS : còrsu, morsu (gall. còssu, mòssu)
R : arma, marzu (gall. alma, malzu)
L > r : carmu, gurfu (gall. calmu, gulfu)
-L- > -r- : zigara, mera (gall. chìcula, mela)
RS > rz : perzu, varzà (gall. pèssu, vassà)

Ligurismi lessicali

cólu ‘cavolo’ < gen. ant. còlu (od. cöu)
aucà ‘conservare’ < gen. allugà
insèmme, inzèmmi ‘insieme’ < gen. insèmme
carrùgghju ‘via urbana’ < gen. carùggiu
intrègu ‘intero, integro’ < gen. intrègo
ticchiassi ‘saziarsi’ < gen. tecciase
sciaccà ‘schiacciare’ <gen. sciaccà
brennu ‘crusca’ < gen. brenno
mangònu ‘blatta’ < gen. bagòn
tòla ‘tavola’ < gen. ant. tola (od. töa)
sìmma ‘trave, sommità, cima’ < gen. simma