CulturaDialettoPoesie in maddalenino

U Parcu

Fugghjti ch’erini dai grinfi dei padroni
Co’ una fifa da falli assai trimmà
E ancora fendisila indrintu un de’ carzoni
Mantiniani solida un po’ di dignità.

So’ vinuti circhendisi una terra
da pudessila pianu, pianu laurà
a remi, in mezzu ai bucchi chi paria una guerra,
forzimai ghill’hanni fatta ad arrivà.

C’a spiranza d’avè truatu a paci
All’inizziu ghi paria chi respiraini
Subbitu i Turchi, com’aceddhi rapaci
Tutto quiddhu chi gh’era s’arrubbaini.

Un po’ più in là, dopu quarchi annu
I Genovesi, i tassi hanni vulutu
Porca miseria! Ghi vulia stu malannu
Cosa g’avia in capu stu curnutu?

I corni certamenti, e di sicuru!
Incarta e porta in casa stu siluru
.
Non proprio tutto di sicuro si può dire,
a u mumento éra capu zi Pietrinu
g’aia un nomi riccu: Millelire
ancòra a iddhu l’hanni missa un du’ stuppinu.

Alisumbrettu si presentini i Savoia,
Co una navi tutta piena di cannoni,
A vidella paria un pòcu troia
Brutti strunzi! Un corpu di bastoni!

Cosa putiani fà quiddhi curciacci
Ancora si Petru gh’avia l’occhiu di lince?
Che pe’ cuprissi gh’aviani solu stracci
E g’ha duvutu di:” Viva chi vince!”

Forzimai gh’era qua li prutigghia,
ma tutto costa caru in quista vita,
in quista terra s’hanni fattu a batteria
e cussì di nou a paci era finita.

Sono arrivati i soldati della Grazia!
Il corpo franco! Cussi bellu arrutatu
Quisti surdati so’ proppiu una disgrazia
Solu pe un jocu, dui babbi hann’ammazzatu.

Passini l’anni e arriva Giuseppinu
C’un de’ mani monda smagnazzona
L’Itaglia vòli uni, bellu macchinu
E si piglia Caprera sana e bona.

Un po’ più in là è u tempu di Binitu
A iddhu ghi piacia di fani a guerra
Chi gustu g’avrà avutu stu sputritu
E metta in mezzu ai lutti quista terra.

Tutti fùgghjendi ,da quini a Caragnani.
Lascendi i nosci casi sutt’ai bombi.
Poi è finita mancu mali e manchicani
A u campusantu so’ aumentati i tombi!

Paria tuttu finitu forzimai!
Ma a vita si sa, chi futtitura
Troppa tranquillità nun dura mai
Si è bellu: nun dura, nun dura!

Quando stai be’ u mali vai a circà
Emmu vutatu a sti democristiani
g’aviami bisognu di radioattività
E c’emmu missu in casa un po’ d’Americani.

Sintiti cumm’è finita sta americanata:..
Di pochi anni e’ u contu di quist’arcu,
a videllu cussi, mi pari una cacata;
nun sapendi cusa fà, hanni fattu u parcu.

Avà, quali saranni i prossimi macchini?
Da quista jenti aspettati di tuttu
Vorrà dì che mi facciu u giru dei banchini,
ghi levu u lezzu, e lampu a fundu tuttu.

Adriano Tovo

Un pensiero su “U Parcu

  • Gianfranco Plechero

    Veramente bella!

I commenti sono chiusi.