CulturaPoesie in maddalenino

A Pateddha

Undi s’azzicca quasi sempri mori,
si tenti di staccalla so’ dulori;
però stà attentu a quista operazioni
perché, dopu, l’ugni toi nun so’ più boni.
Non molla mai u scogliu und’è acchimpata,
bella tranquilla si ni stà attaccata;
nun g’ha paura mancu du punenti,
tantu, si buffa, nun ghi fa mai gnenti.
Potaria essi in quiddhu midaglioni,
un da bandera, a postu du leoni,
pe’ dimostrà chi l’isulani veri
da qui nun si ni vanni volentieri.
Si a pateddha da u scogliu sou si stacca,
è sballuttata pe’ u mari de risacca;
cussì puru l’isulanu, pe’ u dulori,
lontanu da so’ casa si ni mori.

Mario Boccone