CulturaDialettoStorie e Memorie

Donna Bisodie

Antonio Gramsci, in una delle “Lettere a Teresina”, cita una misteriosa Donna Bisodia, che nella tradizione popolare sarda è la madre del Principe degli Apostoli. Bisodia è l´improbabile genitrice di San Pietro, il cui nome deriva dalla corruzione di “…da nobis hodie…” del Pater Noster nel latinorum incomprensibile ai più. E´ lei che, per inguaribile mania di protagonismo, costringe l´autore a comporre un apocrifo “Vangelo” a miscimurreddu, ambientato nella Sardegna di un tempo. Qui sotto in un mio arrangiamento dialettale, come mi venne trasmesso lo stesso racconto da mia nonna Raffaella. Buona lettura.

A me nonna Paterna (Raffaella), dopu avè smannatu ottu fiddoli, ed avè accuditu a un ristoranti a Cala Magnaurpi, gh’era tuccatu u compitu di smannà una caterva di nipoti, rimasta vedova un do 1963, in tarda età un po’ cumi femmu tutti, s’era didicata a Jesa. Tutti i matini, sciurtia di bon’ora e andaccia in jesia pe sintissi a prima missa chi si nun mi sbagliu era a sei ori e mezzu. Finita a missa, pianu pianu arzaia da Via Maggiore Leggero, l’arzata ripida di Maninchedda (pe capicci), e pe fa primma bussaia in casa noscia. Saranni stati sett’ori e un quartu, noi erimi ghià tutti in pedi, in casa noscia u gaddu a sempri cantatu prestu a matina. A me Mamma sapendi di quidda visita, ghi facia truà sempri a bambulla d’u caffè annantu a u focu, spunia u cuntussu un d’a carreca e curciaredda, circaia di piglià fiatu, speci d’invernu, u fridu e l’età si faciani sintì. Se si po’ di, gh’avia un “viziettu” a idda u caffè ghi piacia currettu, e a me Mamma, ghi mittia una guttigghia d’anici indrintu, pe aromatizzà u cardu caffè. Je in quiddi anni andagghiu a scola, e allora da in prima sinu in terza media gh’era u latinu obbligatoriu. A prima cosa chi ci insignaiani era u Pater Noster, justu pe facci capì incontru a quali complicazioni andaggiami a paracci, cuntinuendi i studi “classici”. A Missa era ancora in latinu, tutta pe intregu da i litanii a i prighieri, tuttu duvia esse dittu in latinu. A me Nonna (poaretta a bon mondu sia perché era veramenti brava) si recitaia i so litanii e si dicia u so rusariu, puri in casa da noi, di pomeriggiu cu l’accompagnamentu da me Mamma. E … quando arrivaia a u Pater Noster mi facia murì da i risati, speci un d’o pezzu “donaci oggi” idda dicia “donna bisodie”. O No, ma cusa seti dicendi, mi che si dici “da nobis hòdie”, mi chi seti sbagliedi. Mi guardaia fissa cun quiddi occhi azzurri, mi surridia e mi dicia: U me fiddolu, ma tu sai cusa voli di quistu? Sei un zitedducciu! Avà ti raccontu quiddu chi sagu je di quista prighiera. E … inizia: “Devi sapè chi Santu Petru gh’avia una mamma che era mala, ma veramenti mala, e quando è morta, u fiddolu ancora nun facia u purtinaiu un d’o cancellu d’u paradisu, era girendi a trasagna, pe purtà a riliggioni in giru pe u mondu. Ma quando a Mamma di Santu Petru s’è presentata, pe essi (puri idda) giudicata, vista a so malvagità era stata mandata allu sumbrettu all’infarru. Santu Petru dopu un po’ pe u dispiaceri mori puri iddu, e cumi tutti sapemmu, l’hannu missu a fa u purtinaiu. Ogna tantu s’affaccaia a bassu e vidia a so Mamma, suffrendi in mezzu a i fiammi eterni, si dispiacia, di quistu, e un ghiornu, presu curagghiu, si presenta davanti a u Signori e ghi fa a richiesta di fa aizzà a Mamma subra in Paradisu. Accittata a so richiesta, s’attrezza di una cimma, la fila a bassu e a paroli e gesti ghi fa capì a so Mamma chi si duvia tinì forti, chi iddu l’avaria aizzata subra. Ma … subitu dopu i primi bracciati, l’altri animi dannati all’infarru, s’aggantani a fardetta d’a Mamma di Santu Petru, pe pudè sfruttà u “passaggiu” e quista inizia a mulla carci a dritta e a manca gridendi all’altri: “Lascetimi sta, u me fiddolu voli solu a me culà, voi seti dannati in eternu je no!” Vistu quistu u Signori ghi fa cennu a Santu Petru d’ammullà a cimma, e tutti cascani di novu tra i fiammi. Santu Petru era preoccupatu, avaria vulutu avè vicinu a so Mamma, ma … dopu tutta quidda prosopopea chi avia dimustratu idda, nun gh’era più nudda da fa. U Signori, videndi chi Santu Petru s’era un po’ svugliatu, l’avia fattu chiamma e gh’avia prummissu, di fa ricurdà u nomi da so Mamma in una bella prighiera. E da quiddu jornu, un d’o Pater Noster, veni numinata Donna Bisodie che era appuntu a Mamma di Santu Petru.”

Nico Rivano

(da notare il voi, dato alle persone di una certa era, e sicuramente trasmesso dai nosti genitori. Mio padre quando si rivolgeva alla mamma diceva: Voi Mammì.)