CulturaDialettoPoesie in maddalenino

E’ arrivatu Ferragostu

Nell’agosto del 1984, in Piazza Comando, il Collettivo Teatrale Elicriso si esibì in un fortunato pezzo di cabarét, dal titolo “E’ arrivatu Ferragostu”. Un testo scritto da Gian Carlo Tusceri e interpretato da Marcello Sorba (voce e chitarra) e Giorgio Acciato. Le strofe vanno cantate sull’aria di “E’ arrivata la bufera”… Le parti in corsivo, sono invece parlate.

E’ arrivatu ferragostu,
gh’agghju i spicciuli cuntati
i parenti so arrivati
e a magnà qua ghi darà?

A me’ zia s’è ghjà imbrincata
s’è inziffata a cappiddhina
g’ha dui occhi da purpessa
pari propiu un cuccummiau

E’ arrivatu ferragostu,
mettu a giru ancòra u guzzu
dui parchetti e dui sciarrai
mi daranni da magnà…

A fiddhola da me zia
Pari propiu una zuffia
Senza titti e senza culu
G’ha un bindò cu macrammé.

E’ arrivatu ferragostu,
tutti quanti fann’u bagnu
so’ scusciati a ped’a moddhu
solu je agghju a sguttì…

Ma a me’ zia nunn’è di quiddhi
Chi si stann’a mani in manu
Cala abbassu a u marcatinu
E s’accatta un frabballà…

Un frabballà? Eh, si, un frabballà… No, scuseti, nunn’è pe’ intazzà, ma lu videti chi nun gh’agghju un cittu pe’ accattammi una patecca, e tu nun ti degni mancu di mittitti i mani in stacca pe cuntribuì?!

E’ arrivatu ferragostu
Sogu fendi e ziracchendi
I parenti so a u barcònu
E mi sfuttini perché…

U turronu s’ha accattatu
A me’ zia cu a so’ zuffia
Cu l’ammici di l’ammici
Si lu sgurfiani e buon pro…

Alè quiesta si chi è vita…Sogu andatu in pinzioni pe nun fammi più stuppà in faccia da un marasciallu di Marina, e avà mi stuppani un cuccummiau, una zuffìa, dui salacconi inguddhiti e un purpu a ingattivatura, chi nun devi essi mancu tantu be’ calafattatu, perché ogni intantu mi s’avvicina e mi fa: “Che, possa andare al bagno”?…

E’ arrivatu ferragostu
U turmentu è incuminciatu
Sogu in casa cundannatu
E i parenti a passigghjà…

L’urtimi citti so rimasti indrintu a u cantaranu: m’avvicinu pe piglialli e mi vigu a u specchiu; mi guardu i citti e ppo’ mi riguardu quista faccia da babbalazzu chi mi ritrou. Mi stuppariu in faccia da solo, basta di nun fammi più stuppà da l’antri… E no, avà basta! Mettu una mutanda noa indrint’a un fangottu, m’accattu un milonu unde Brioscia, mollu i cimmi du me guzzu: a u Razzolu agghj’a fugghj’…

E’ arrivatu ferragostu
Cielu e mari agghju truàtu
I parenti straffugati
M’hanni da pignì pe mortu!

Ma a carni è debbuli, e ghjé gh’agghju u sangui da purgia. Lampu a cimma a una signora di baddhalandòla chi mi guarda c’un aria un po’ di famiddha… Facciù l’indifferenti e tesu u ferru. Po’, cummi si a bonanima da me’ muddheri m’aìssi puntu in culu, cu a coda di l’occhiu la tornu a guardà, e quiddha mi fa:

“E’ arrivatu Gennarinu
Cu milonu di Brioscia
Quista sì chi e una surpresa
Ringrazieti ancora vo”…

Ma a zuffìa chi s’è trusciata
Vòli una mutanda bona
G’ha a pateddha riscardata
E a so’ mamma guarda a mmè… A mmè, sempr’a mmè…

Apru allòra u me fangottu
Pigliu a mè mutanda bona
Ghi la passu a mala gana
Tant’a mmè nun servi più…

E’ arrivatu ferragostu
Cu i parenti arrajuliti
Chi s’azziccani a i talorchi
Ruzzichenditi u jò-jò…

Ma l’isulanu nun scaddha, cumi u cani masciu… Più ni busca e più ghi torna… L’annu prossimu saremu punt’e a capu: vidaré si cambierà…

E’ arrivatu ferragostu
Gh’agghju i spicciuli cuntati
I parenti so arrivati
A magnà qua ghi darà?! 

Gian Carlo Tusceri

Traduzione

E’ arrivato ferragosto/ho gli spiccioli contati/i parenti sono arrivati/e a mangiare dove andranno?/Mia zia s’è già messa in ghingheri/si è infilata il cappellino/ha due occhi da polpessa/sembra proprio un uccello del malaugurio/E’ arrivato ferragosto/cerco di far fruttare almeno la barca/due parchette e due sarrani ci daranno da mangiare/La figlia di mia zia/sembra proprio una racchietta/senza tette e senza culo/porta un’acconciatura con le frange/E’ arrivato ferragosto/tutti quanti fanno il bagno/sono felici coi piedi nell’acqua/solo io devo patire…/Ma mia zia non è di quelle/che stanno con le mani in mano/va al mercatino rionale/e si compra un vestitino con i fronzoli/Un vestitino? Sì, un vestitino! No, scusate, non è per criticare, ma lo vedete che non ho una lira per acquistare un’anguria, e non vi mettete una mano in tasca per contribuire…E’ arrivato ferragosto/sto sgobbando e facendo il servo a tutti/e i parenti sono comodi al balcone/e mi sfottono perché/il torrone hanno comprato mia zia con quello scempio di figlia e con gli amici degli amici se lo mangiano e…buon prò.