CulturaDialettoPoesie in maddalenino

Paradisu

Capitigghja sempr i cussì…….nun ghi fai casu
A non vidè i cosi beddhi chi g’hai davanti au nasu
Po’, turnendi in dè to’ posti rimani abbagliatu
Guardà i stessi cosi, è u modu di videni ch’è cambiatu!
Sarragghju passatu centu vorti a Bassamarina…..
Qua ghè chi cume mè, ghi va’ prestu a matina?
Si ghi fai casu, pari chi u mari, a vorti t’è parlendi
Basta sta’ a sintì…. Chi quar còsa di beddhu t’è dicendi
Ti dici d’aspittà… ghi voli pocu… ancora un pocareddhu
E vidarai una beddha scena tantu di cappeddhu.
U nosciu soli c’u cuntornu de raggi si ni sciorti
Accindendi tutta l’Isula cui so’ culori forti.
L’aria incomincia a scardà…. Entra pianu in de’ stritti
Qui u cardu è diverzu….nun vai in casa a chjuditti
Allunga e vàttini un po’ undi ghè a Madunnetta
Pusatu un po’ a u friscu, a ridossu da’ Chiesetta
Si cali u sguardu abbassu ti pari di sugnà…
Un antru postu uguali nun lu puteti truà
Addavanti, l’isula di Spargi, pari ferma a galla
Vularisti allungà i to’ mani pe’ tuccalla…….
U silenziu… l’incantu e l’amor i chi prou pe’ quisti cosi
Svotani u cori e fannu scurda’ in po’ quiddi dulurosi
U culori du’ mari e a trasparenza ti fa vidè u fundu
Ti par i d’essi suspesu in aria a mirà da’ in artu u mondu..
Vigu a me faccia spigghjassi a mari e fa’ un surrisu
Jè sogu sempr i più cunvintu chi quistu è u Paradisu.

Bruno Serra