CulturaPoesie in maddalenino

U Rimediu

Lallena era andata da u duttori
mica perché g’avia quarchi dulori;
ma perché continuàia a fà ziteddhi
cussì commi u mari dà i pateddhi.
“Dottò,” iddha dicìa, “mi pari gravi!
ogni vorta chi torna da so’ navi,
basta chi mi s’accosta un pocareddhu,
devu currì a battizzà un ziteddhu!”
“Gh’è un rimediu di Galeno, quiddhu dottu,
devi pigliatti d’acqua un bellu gottu,
bìttilu tuttu senz’esitazioni,
vidarai, o Lallè, gnenti pupponi!”
“Dottò, di vo’ jè g’agghiu stimma,
quandu l’aggh’a piglià… dopu o primma?”
“No! Hai da fà commi l’antichi Greci:
-inveci… cara Lallè, inveci…!-“

Mario Boccone