CulturaDialettoVocabolario

Espressioni e modi di dire in isulanu

È sèmpri currendi cumm’a capra dannàgghja.
A carréca du malu ripósu.
È sempri in giru cumm’u malu dinaru.
Mi pari un gaddhèttu incarzittatu.
É fóra da grazia di Diu.
G’hai gana di talorchi di frati.
Maladett’ e pani francu a grazia di Diu!
Nun pò fà l’óvu.
Nun vìdi marròccula in ghjócu.
Nun ti piglià monda l’allìccu!
G’ha u ciarbéddhu di gaddhìna.
Ghjà nun g’ha l’òcchj punti.
Gira e vòrta a frisgióla è sempri quiddha.
Cancarigghjati und’a carréca!
Nun g’ha nisciuna struziòni.
Ghill’agghju ditta ma ancóra nun scaddha.
Forammali chi ghjastimma!
Diniguardi!
Faccia da gagliottu.
Mi pari un fiddhólu di nisciunu.
Chi stummachègghju!
Nun fussi nisciunu cumme quiddhu.
G’ha a posa du frascagghjólu.
Piscadóri d’acqua durci.
È andata au lógu da virità.
Quiddhu è muzzicusurdu.
Iddha è futtipignèndi.
Ghjésulana basgiamattò.
G’agghju una pena di capu.
Nun ghi fà mancu i brighètti.
È siccu cummi un’anchjùa.
Bucca di burzetta.
Nasu di picchjarò.
Òcchj di picciriddhì.
Tamanta infurcatògghja!
Scasciatu di ciarbéddhu.
U macchìnu chi g’hai in capu!
Ammóllami u capu!
Sciòrti da mezz’e pédi!
Chi siccagna!
Mali chi bura!
Ghi si sò incruciati l’òcchj.
È pòcu nun è allimitu!
Chi razza d’abbràmmu!
È infartatu.
S’ha magnatu l’ùrtimi.
Ghi pìcchini i sensi.
È sempri spunzunèndi.
Iddhu vóli paddha pè centu cavaddhi.
Bucca inchjappiddhìta.
G’agghju u magnà arz’e cala.
M’ammanca l’alenu.
Avà séi sciurtendi fóra du stèrghju.
Nun ti la piddhà a viziu.
Tamant’òmmu!
Schinchi di capra.
Schinchiricò.
È vinèndi l’umbriccia.
Sciurtìmu a l’arbóri.
È albigghjendi.
Séi tre óri avant’e indrè.
Ghill’hai innanz’a l’òcchj!
Ciuncu a baddha.
A ciuncatura di babbònu!
Và a travaddhà chi ghjà ghill’hai i maruddhi!
Nun ghinn’è nè bambu e nè salitu.
Travaddha cumm’ un furzatu.
È un pòcu imbriziulitu.
Nun g’agghju mancu una palanca.
Sèmu tutti sbrìsgi.
G’ha i stacchi cusgìti.
Cammina burdizzèndi.
Imbriacu fracicu.
È corcit’e piùmbu.
Vóli fà gazzósa.
Attappati a bucca!
U bàsgiu di Ghjuda.
Farza cumm’u malu dinaru.
G’ha i dimòni in còrpu.
Russu incappunatu.
Adóri di musginghìnu.

Francesco Pusole