CulturaDialettoPoesie in maddalenino

Fichidindia

Ghje’ vengu trugna annantu ‘a me’ paletta
quandu l’ estati scard’ i nosci scoddi,
e pugn’ i’ mani ingurdi a qua’ m’ accoddi
senz’ a canna d’ i zini o ‘na manetta.

M’ adattu, chi pianta’ mi po’ un ziteddu;
nun g’agghju fo’ddi e aggant’ a tramuntana,
ma ‘n primavera, comm’ ogni isulana,
batt’ un po’ u fiancu, ma sciort’ in cappeddu.

Cappeddu ch’ indori e ch’ abbiddisci
u Spinicciu, a Ghiacciaia e Vigna Torta
e fa cripani quidda faccia storta
di l’ ua, signora chi mancu fiorisci.

A zabattona…chi fa ‘mbriaca’
dopu di tanti curi e d’ attinzioni,
ghje’ armenu gratis, l’ unica afflizzioni
chi dagu e’ u fattu d’ imbadda’.

C’ u purtigallu e i frutti sopraffini
c’ intindimu, parcosa semu parenti…
nun la sapeti ? A me miga pe’ gnenti
mi chiammini : “l’ aranciu chi fa’ i spini ”

Ma tanti mussi ghjeni nun li voddu ;
l’ aranciu si ni mo’ri a tutt’ i venti ;
ghje’ campu da riggina und’ u punenti,
inveci , e pe’ magna’ m’ abbast’ un scoddu.

E nun possu videni quidda jenti
chi nun lavora : ghje’ ghi pugn’ i diti
a l’ operai, pero’, chi fammi e siti
gh’ ani, i me’ spini nun ghi fani gnenti.

Cu i miseri u me’ cori nun e’ ingratu,
i sgrizzuli a me’ panza cussi’ bona
mi svotani d’ a russa e d’ a verdona
i masciareddi scarzi agghju sfamatu.

Giuseppe (Peppino) Rassu