CulturaPoesie in maddalenino

Pianto di un pensionato ……nei giardini di fronte al Comune

Ormai so vecchju, stancu a cargu d’anni:
ma u Signori là Subra s’è scurdatu;
e sogu qui pusatu cu’ l’affanni,
rispirendi u punenti un po’ infuriatu.

A vorti penzu, penzu e guardu u mari
cu’ a sciumma bianca a cu’ paranz’annantu,
e vigu allora i me’ ricordi cari
fatti di navi, ventu, e a lenza accanto.

Mi vigu giuanu, forti, assai luntanu,
manich’aizzati e mani und’lll ajacciu:
chi tempi beddi….. e je ghi tornu invano
cu’ cori meu ch’ormai non zervi, è ghjacciu.

L’alberu di stu’ giardinu mi cunzola,
l’ascurtu trimmichendi e cu’foddi
vigu vulà i me Jorni tutti a rola;;
mi passu u purzu e sentu l’occhj moddi.

Arberu meu, in te ghe um po’ a me sorti,
tu mi cunzòli e se’ per me u me usbergu;
cummi vurria aspittà cun te a me morti !
Ma qui non possu g’hannu a fa’ lalbergu!!!

Mario D’Oriano