CulturaDialettoPoesie in maddalenino

U Marcatu, poarettu

Ghi so quiddi chi volini lasciallu
Dicendi ch’è un Baroccu di Bernini.
Qiuddhi inveci chi volini lampallu
Pè faghi tre o quattru magazzini.
I primi, quiddhi, so conservatori,
guardini i tradizioni du so nonnu;
lampallu abbassu ghi strappa un cori,
e cuntinuani cussi lanticu sonnu.
L’antri inveci, quiddhi so innovatori,
camminini pè a strada du progressu;
ma nun sentini però quiddhu fetori,
perché nun lampini inveci quiddhu cessu?
Mittetighi d’accordu finarmenti!
Piglietighi pè manu, det’a menti!
Du nosciu Scogliu nun ghi n’è l’eguali,
ma chi nun finissi come l’ospedali!

Mario Boccone